Звітність

Річна інформація емітента за 2013 рік (дата розміщення: 23.05.2014 р.)

Річна інформація емітента за 2014 рік (дата розміщення: 30.04.2015 р.)

Спростована Річна інформація емітента за 2015 рік (дата розміщення: 21.04.2016 р.)

Приватне акціонерне товариство ім. Шевченка (код за ЄДРПОУ: 03779202) повідомляє про спростування недостовірної Регулярної інформації емітента за 2015 рік, розміщеної у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 19.04.2016 20:06:42, у зв‘язку з виявленою технічною помилкою (Інформація про посадових осіб емітента; Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; інформація про загальні збори акціонерів, які скликались Товариством 16.04.2015 року; Інформація про стан корпоративного управління емітента).
Регулярну інформацію емітента за 2015 рік виправлено та оприлюднено 14.02.2017 року у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР одночасно із спростуванням та на сторінці в мережі Інтернет (http://agro-shevchenko.com.ua/).

Виправлена Річна інформація емітента за 2015 рік (дата розміщення: 14.02.2017 р.)

Річна інформація емітента за 2016 рік (дата розміщення: 30.04.2017 р.)

Річна інформація емітента за 2017 рік (дата розміщення: 30.04.2018 р.)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІМ.ШЕВЧЕНКА (код за ЄДРПОУ: 03779202) повідомляє про спростування недостовірної Регулярної інформації емітента за 2017 рік, розміщеної у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 01.05.2018 23:35:47, у зв‘язку з виявленими помилками (інформація про загальні збори акціонерів, інформація про основні засоби емітента, інформація щодо вартості чистих активів).
Регулярну інформацію емітента за 2017 рік виправлено та оприлюднено 14.11.2018 року у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР одночасно із спростуванням та на власному веб-сайті в мережі Інтернет (agro-shevchenko.com.ua).

Річна інформація емітента за 2017 рік (дата розміщення: 14.11.2018 р.)

Річна інформація емітента за 2018 рік (дата розміщення: 30.04.2019 р.) (p7s)

Comments are closed.